Sklep internetowy „Piekna Ona” dostępny pod adresem internetowym www.PieknaOna.pl, prowadzony jest przez Justynę Steczkowskę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Steczkowska Wellness, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7791157031, REGON 634292457.

Kontakt ze Sklepem

  1. Adres Sprzedawcy: ul. Strzeszyńska 56/1, 60-479 Poznań, Polska 
  2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@pieknaona.pl
  3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 609 486 211
  4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 39114020170000400203826211
  5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
  6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 09.00 – 17.00.